Kabeļu kanalizācija

Komersantam, kurš vēlas iegūt piekļuvi SIA NOLAN kabeļu kanalizācijai, ir jāsazinās ar speciālistu, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi info@nolan.lv norādot:

  1. Kabeļu kanalizācijas posma koordinātas;
  2. Kabeļu kanalizācijas posma punktos plānotos tehniskos risinājumus savas trases posma turpinājumam;
  3. Plānotā kabeļa marku un diametru ierīkošanai NOLAN kabeļu kanalizācijā;
  4. Papildus informāciju, kuru pieteicējs uzskata par nepieciešamu.

Kabeļu kanalizācijas posma, kurā nodrošināts papildu kabeļu kanalizācijas tilpums, galapunktu X(E) un Y(N) koordinātas LKS-92 koordinatu sistēmā

40mm caurule, paredzēta optiskā kabeļa montāžai ar iepūšanas metodi.

Ja NOLAN var nodrošināt piekļuvi kabeļu kanalizācijai, tad tiek slēgta savstarpēja vienošanās, nosakot tarifus (tarifu apjoms katrā gadījumā tiek noteikts individuāli) un citus komercnoteikumus.

Cenas sākot ar 50EUR par posmu. Atkarīgs no plānotā posma, kabeļa diametra, kabeļu kanalizācijas kapacitātes un citiem apstākļiem. Tiek piedāvāta optisko šķiedru noma posmos, kuros jaunu kabeli nav iespējas ierīkot.